ආර් ඇන්ඩ් ඩී කණ්ඩායම

හොඳ සැලසුමක් මඟින් දෘශ්‍ය සුන්දරත්වය භුක්ති විඳීමට පමණක් නොව, කාලවල ප්‍රවණතාව මිනිසුන්ට දැනෙන අතර සැබෑ යෙදුම් අවශ්‍යතා සපුරාලිය යුතුය. 2014 න් පසු අවම විලාසිතාව යුරෝපයේ ජනප්‍රිය වීමට පටන් ගත් අතර පසුව 2017 දී චීනයේ පැළ විය. යාලිස් නිර්මාණකරුවන් වෙළඳපල ප්‍රවණතා පවත්වා ගෙන යන අතර ඔවුන්ගේ මෝස්තර ශෛලීන් අඛණ්ඩව විකාශනය කළහ. යුරෝපීය සුඛෝපභෝගී මෝස්තර දොර හසුරුව, ගෘහ භාණ්ඩ හසුරුව, නවීන විලාසිතාවේ දොර හසුරුව, පාරිසරික දොරවල් සඳහා අවම දොර හසුරුව, ක්‍රියාකාරී දොර හසුරුව, නව චීන විලාසිතාවේ දොර හසුරුව, යාලිස් පියවරෙන් පියවර දොර දෘඩාංග හා වෙළඳපොළ අතර සම්බන්ධතාවය ගැඹුරු කරයි. ලී දොරවල්, වීදුරු දොරවල්, නිවාස අවකාශය, නවෝත්පාදන සැලසුම් සඳහා වාණිජ අවකාශය සහ පාරිභෝගිකයින් සඳහා වේදනාකාරී ස්ථාන විසඳීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන්න.

door handle designer

දොර හැසිරවීමේ නිර්මාණකරු

විශිෂ්ට ව්‍යුහ පර්යේෂණ හා සංවර්ධනය පාරිභෝගික අවශ්‍යතා මත පදනම් විය යුතු අතර නිරන්තරයෙන් වෙළඳපොළට පැමිණීම තුළින් නව්‍යකරණයේ නව ප්‍රගතියක් ලබා ගත යුතුය. යාලිස් ආර් ඇන්ඩ් ඩී කණ්ඩායමට එහි යන්ත්‍රෝපකරණ තාක්‍ෂණය තිබුණේ එහි ආරම්භයේදීම පමණි. පසුව, එය ක්‍රියාවලිය දැඩි ලෙස පාලනය කළ අතර, පසුව ව්‍යුහයේ ස්වාධීන පර්යේෂණ හා සංවර්ධනය වෙත ගොස්, පසුව කණ්ඩායම් ගොඩනැගීමට තවත් නිෂ්පාදන දත්ත එකතු කළේය. සෑම ප්‍රගතියක්ම ගුණාත්මක පිම්මකි. පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ක්‍රියාවලියේදී එය යාලිස්ට විශාල වාසියකි.